เคล็ดลับการใช้น้ำเกลือ
6 ก.ย. 62

ล้างจมูกเด็กและผู้ใหญ่ต่างกันอย่างไร

1.การล้างโพรงจมูกเด็ก ใช้ปริมาณน้ำเกลือน้อยกว่าผู้ใหญ่ คือปริมาณ 5 ซีซี สำหรับผู้ใหญ่ใช้น้ำเกลือปริมาณ 10-15 ซีซี

2.การล้างจมูกเด็ก : ระหว่างที่ดันน้ำเกลือเข้าไปในโพรงจมูก จะต้องให้เด็กพูดคำว่า “อา” ค้างไว้เสมอ มิฉะนั้น อาจหายใจเอาน้ำเกลือลงไปยังกล่องเสียงและหลอดลม ทำให้เกิดการสำลักได้ เมื่อล้างจมูกเสร็จ กำกับให้เด็กสั่งน้ำมูกหรือน้ำเกลือที่คั่งค้างอยู่ในโพรงจมูกออกทุกครั้ง หากเด็กไม่สามารถสั่งน้ำมูกออกเองได้ ผู้ใหญ่ต้องช่วยดูดน้ำมูกออกด้วยลูกยางแดงที่สะอาดแทน

บทความที่เกี่ยวข้อง